tirsdag 23. februar 2010

Newport - New York City!In English underneath.

Søndag kveld løste vi tampene og forlot Hinckley Yacht Service ved Newport, Rhode Island, og satte kursen mot New York. Bortsett fra litt problem med autopiloten, har vi hatt en forholdsvis hendelsesløs tur. Etter å ha håndstyrt gjennom natta, fant jeg tidlig i formiddag feilen. Først etter å ha brukt halvannen time på å tømme stuerommet og skrudd ut alle skotta der nede, fant jeg feilen bak fire små skruer over kartbordet. Det var bare en ledning som hadde falt ut. Jeg brukte en drøy time på å få alt på plass i stuerommet, men var likevel mer enn bare glad for at autopiloten var reparert.Å seile ned East River langs Manhattan var en sann opplevelse. Hells Kitchen heter det der Long Island Sound og Harlem River går sammen og danner East River. Manhattan ligger foran oss og jeg ringer mine venner Lori og David Mann for å si at vi seiler forbi huset deres. Til å begynne med er det dagslys som går over i skumring og det er mørkt før vi når Brooklyn Bridge. Det nattlige New York våkner gradvis til liv ettersom lysene tennes. Vi prøver å holde øye med hurtiggående passasjerferger mens vi runder sørenden av øya og styrer opp Hudson River. Chelsea Piers er vinterstengt, men vi finner da noen gratis bryggemeter å legge til ved. Vi spiser en bedre middag og har bestemt oss for sette seil sørover i morgentidlig, til tross for at værutsiktene ikke er optimale. Vi kommer til å seile i en bue, først sørover, før vi dreier gradvis sørøst mot Bermuda. Vi håper å være fremme i løpet av søndagen.

I morgen får jeg se frihetsgudinnen på nært hold, og det ser jeg frem til.


Newport - New York City!

On Sunday evening we finally let the lines go, and left Hinckley Yacht Service by Newport, Rhode Island, and set the course towards New York. Apart from some problem with the autopilot, we have had a relatively uneventful trip. After having handsteered through the night, I found the fault early this morning. But only after having spent an hour and a half of clearing the lazarette and dissassemble all the bulkheads down there. I found the fault hidden behind four small screws over the chart table, it was just a plug that had fallen out. I spent roughly one hour to get everything back on place in stowagecompartment, but still, I were more than happy to have a working autopilot again.

To sail down East River along Manhattan Island was something else, a real experience. Hell's Kitchen is the name of the area where Long Island Sound and the Harlem River unite to form the East River. Manhattan is ahead of us, as I call my friends Lori and David Mann to say that we are passing their house. At first it is daylight that goes into twilight and it's dark before we reach the Brooklyn Bridge. The nocturnal New York gradually comes to life as the lights is lit. We try to keep an eye on fast passenger ferries as we round the southern tip of the island and go up the Hudson River. Chelsea Piers are closed for the winter, but we found a few feet of free dockage where we could stay. We have eaten a better dinner and have decided to set sail  in the morning, despite the weather forecast not being optimum. We are going to sail in a slight arch, first south, before we gradually turn southeast towards Bermuda. We hope to be in Bermuda by Sunday.

In the morning I will see the Statue of Liberty at close range, and that, I do look forward to.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hei, om du gir meg en kommentar eller en hilsen blir jeg glad.
Hi, if you give me a comment or just a greeting I would be happy.