onsdag 10. februar 2010

"Enj litt trasige dag."(Sunnmørsdialekt)In english underneath.


I dag fikk vi endelig delen, som vi har ventet på så lenge. Hadde ikke før fått delen ombord, før jeg hadde et nytt problem. Jeg har ikke en gang fått åpnet pakken...."Nei...det he vore enj litt trasige dag."
Første jobb for dagen var å få litt vann i tankene, noe som jeg skulle ende opp med å bruke tre timer på.
Det er kaldt her, så noe vann er her ikke på bryggene. Derfor må jeg få vann fra nærmeste bygning...300 meter herfra. Det var til sammenligning, lettere å fylle vann fra fossen på Grønland, men det får jeg fortelle om en annen gang. Jeg begynte med å koble sammen 7 slanger. Men midtveis i prosjektet dukka det opp nye problem, fikk en lekkasje som jeg snart fant ut av. Så starta jeg trykkpumpa, men fikk ikke trykk. Då fant jeg ut at dusjen i stuerommet frostsprengt, så jeg kobla fra røra og satte endeplugger på dem. Så kveila jeg sammen alle slangene, tømte dem for vann og returnerte dem dit jeg fant dem.

Kl. 5 hentet jeg delen som vi har venta på i månedsvis, og tok den med ombord. Her fant jeg en båt uten landstrøm, og etter eit langt søk fant jeg ut at det var den kombinerte batteriladeren og inverteren som hadde funnet det for godt til å gi seg. Så nå sitter jeg her i mørket og venter på dagslys. Siden jeg ikke får ladet opp batteriene med laderen, har jeg valgt å slå av all strøm utenom lensepumpe og PClader. Så svært varmt er det heller ikke, men jeg er temmelig glad dette ikke skjedde når det var -12 grader her, nå er det bare -2-3 grader.
Ellers er alt bra!


Utfordringer og problemer.......vil komme til en ende, og vi har da løst de største problemene og utfordringene. Har strømmen tilbake på skuta, Så nå er her varmt igjen.

Volvo Penta er et firma det er vanskelig å få deler fra. Jeg kaller dem bare Volvo Problem eller Volvo P om dagen. Hvordan Volvo P tenker at det er akseptabelt for en betalende kunde å måtte vente mer enn et halvt år på en del, er et mysterium for meg, spesielt siden delen faktisk viste seg å finnes i deleforhandler-systemet deres hele tiden. Dette kan jo ikke være en "businessdecision".
Delen vi bestilte i Oktober er ventet i April!!!  Men vi har omsider fått en varmeveksler(VV) i våre hender. Den skaffet jeg selv, fra en mer eller mindre tilfeldig Volvo P forhandler i upstate New York. Den andre kommer vi til å avbestille.
Vi trodde til å begynne med at vi hadde fått feil del, men det viste seg å følge med et konverterings kit, så nå har vi hatt en prøvemontering. Det viser seg at bortsett frå litt modifisering av et dynamofeste er det ingen grunn til at VV ikke skal være på plass på tirsdag eller ondag for en prøvekjøring. Sweet.
Og jeg må si at selv om det ligger en viss tilfredstillelse i at jeg klarte å finne og skaffe en VV fra Volvo P før Volvo selv klarte det, er det en viss bismak i å vite at delen har ligget i hylla hos denne deleforhandleren hele denne tiden tiden. Men alt i alt er jeg fornøyd med at vi slipper å vente til i April.
Nå skal VV lakkes i Volvogrønn og kanskje skal vi skrive på med rød skrift: "Big problem! Greetings from Volvo Problem!"
Eller kanskje ikke?! Som gamle Reodor Felgen sa: Time vil showe!

Mer av det samme!


Vel, hva tror du!!
Jeg mistet strømmen igjen på lørdag. Jeg var dum nok til å starte mikrobølgeovnen uten å slå av en varmeovn eller to. Så da var jeg der igjen ... uten strøm.
Jeg gikk ut på kaien og slo av, og så på automatsikringen..... ingenting!
Jeg gikk ombord i båten og kontrollerte landstrømssikringen...... ingenting!
Jeg sjekket det store bryterpanelet ved kartbordet ...... ingenting!


Jeg ble virkelig stuss!


Med tre varmeovner på 1500W hver, blir 12V batteribanken tømt fort. Så jeg slo av alt og gikk opp på land for å finne skjøteledningen jeg brukte sist. Tilbake ombord la jeg ledningen ut, og hentet adapteret jeg trengte for å koble den opp. Jeg la ut de siste kveilene og mistet adapteret i sjøen.


Jeg skrek NEIIII ...... og visste at jeg ville få en kald natt.


Heldigvis hadde jeg tatt med min store, varme dobbeldyne fra Norge. Så jeg gikk ned, tok av noen av klærne og gikk til sengs. Heldigvis, på Søndags morgen var det bare kjøleskapstemperatur ombord, og ikke under frysepunktet som jeg hadde fryktet. Likevel, jeg så at jeg hadde blitt litt snufs her jeg stod å prøvde å finne ut av dette. Jeg tok ut landstrømkabelen og satte den i det andre støpselet vi har. Det ga meg 110V, men ingen lading til batteriene. Jeg begynte å skru av noen deksler på inverteren, det bare måtte være en sikring der inne et sted ...... ingenting!


Da hadde jeg et "lyspære over hodet" øyeblikk. Jeg fant brukermanualen til inverteren, kanskje jeg kan finne noe der, og ....... Det gjorde jeg!
Sikringene var plassert under koblingsboksen til 110V ledningene, jeg måtte bruke et speil for å se dem.


Jeg trykket en inn, og ..... vips !...... Bob's your uncle!


Maryam's el.system var oppe og gikk igjen. Forhåpentligvis har jeg hatt en lærerik opplevelse. Og det tror jeg at jeg har hatt, men tiden vil vise!


Mandag og tirsdag har vært snille og bank i bordet, for at problemene kommet til en slutt. Jeg håper på en travel uke uten flere av disse problemene, eller andre for den saks skyld.


Jeg må gå å legge meg..........men i en varm båt denne gangen!!!!! ;) A troublesome day!

Did get the part today and I had just come aboard with it, when I dicovered another problem. I haven't even opened the package yet. No ... It's been an bit of an troublesome day. 
First job of the day was to get some water in the tanks, something that I wound up using three hours doing. It's cold here, so here aren't any water on the docks. Therefore, I had to get the water from the nearest building ... 1000 feet from here, we had an easy time filling water from the waterfall in Greenland compared to this job. I connected seven hoses and layed them out. However, midway through the project there arose new problems. I had a leak, but I soon figured this one out. After that I started the freshwater pump, but it wasn't able to build any pressure. I found another leak. The outside shower was destroyed by the frost, so I disconnected the pipes and put endcaps on them. 
I disconnected all the hoses, emptied them of water, coiled them up and returned them to where they were found. At 5 o'clock I fetched the part we have been waiting on for months So, eager I brougt it onboard and found the boat without shorepower, After an extensive search I found that the combined battericharger and inverter had found it to be a good time to give up on me. And since I can't charge the batteries with an broken charger, have I chosen to turn off all electricity except from bilge pumps and PC charger. no I'm sitting here....in the dark....waiting for daylight. 
Ohh, that sounded a bit like the beginning of a horrormovie. I hope nothing else happens.
It is not all that hot in here, it is about 30 degrees outside. But I'm pretty happy this did not happen when it was 9 degrees here. 
Otherwise, is all good!


Challenges and problems!
Most of problems and challenges will come to an end, and they seem to have done just that. Have power again aboard Maryam, so now we are warm again.


Volvo Penta is a company it is hard to get parts from. I just call them Volvo Problem or Volvo P theese days. How Volvo P imagine it to be acceptable for a paying customer to be forced to wait for more than six months on a part, is a mystery to me, especially since the part actually proved to exist in their partsdealer system the entire time. This surely can not be a business decision. The part we ordered in october is expected in mid april! But we've finally have a heat exchanger (HE) in our hands. It found myself, from a more or less random P Volvo dealer in Upstate New York. The other one we'll cancel. We thought at first that we had gotten the wrong part, but it turned out to come with a conversion kit. So now we have had a mockup assembly, wich showed that except for some modification of an alternator mount, there is no reason that the HE should not be in place on tuesday or wednesday for a test drive. Sweet. But I must say that although there is a certain satisfaction in that I managed to find and obtain a HE from Volvo P before the Volvo even did it, there is a certain tinge of knowing that the part has been on the shelf in this part dealer the whole time. But all in all, I am pleased that we will not have to wait until april.


Now the HE will be painted in Volvo Green, and maybe we will write on with the red lettering: "Big problem! Greetings from Volvo Problem!" Or maybe not?! As old Theodore Rimspoke said: Time vil showe!
More of the same!


Well...what do you know!!!!


I lost the power again on Saturday. I was stupid enough to start the Microwave with out turning off a heater or two, and there I were again......without power.


I went out on the dock and swiched the circuitbreaker off an then on.....NOTHING!
I went inside the boat, checked the shorepowerbreaker onboard......NOTHING!
I thoroughly checked out the main circuitboard by the charttable......NOTHING


I was baffled!


With tree heaters at 1500W each, I was draining the 12volt power fast. So I swiched off everything and walked up on land, to find the extentioncord that I used the last time. Back aboard, I layed it all out and then I feched the adapter I needed to hook it up. I layed out the last few coils and dropped the adapter in the water. I yelled NOOOO...... and knew I was in for a cold night.
Thankfully that I had brought my big ol' duvet from Norway. I went down below, took off some of my clothes and into bed I went.


Luckily Sunday morning it was only refrigerator temperatures inside, and not below freezing as I had feared. Still...I saw that I had coght a little bit of the sniffles as I tried to figure this out. I took out the shorepowercable and put it in the other inlet we have. That gave me 110V, but no charge to the batteries.
I started to screw a few covers off the inverter, there just had to be a fuse or a breaker in there.... somewhere......nothing!


Then I had one of theese "flashing lightbulb" moments, I located the manual, maybe i'll find something in there, and.......I DID! The breakers were located underneath the 110V wireconnectors. I had to use a mirror to see them. I pressed one in and.....Hey presto!......Bob's your uncle!


Maryam's powersystem was up and running again. Hopefully I have had a learning experience. And I think I have, but.....time will show!


Monday and Tuesday have been good to me and knock on wood, of witch we have plenty, the troubles has come to an end. I hope for a busy week with no more of theese problems, or any other ones for that matter.


Got to go to bed......but tonight I have a warm boat!!!!!!!! ;)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hei, om du gir meg en kommentar eller en hilsen blir jeg glad.
Hi, if you give me a comment or just a greeting I would be happy.