lørdag 31. oktober 2009

Når en er i en seilerhovedstad er en dømt til å møte intressante menneker.In english underneath.
Det gjorde jeg i går.
Jeg traff en ungdom i lunchrommet her på Hinckley verftet, som introduserte seg som Zac, den yngste som har seilt solo rundt jorda. Han var sytten år da, nå er han atten og er her for å hjelpe å frakte hjem sin søster Abby's nye båt hjem til California. Abby er seksten år og når de har klargjort båten Wild Eyes, setter Abby selv sine seil for sin egen soloseilas rundt jorda.
Har lagt til noen intervjuer med Abby og Zac
Have added some interviews with Abby og Zac


 I går kveld var jeg over å så på båten en Open 40, en virkelig havracer og sikkert god for 15-20 knop. De, Abby, Zac og deres far, holdt på å gjøre klart til å overnatte i båten. Båten er en enmanns båt og har derfor bare en rørkøy uten madrass, ikke overkomfortabel med andre ord. De to andre måtte lage senger av seilene i en båt uten varme. Det syntes litt ukomfortabelt, så jeg tilbød dem å sove ombord i Maryam. Maryam er slett ikke klar for gjester med sine manglende gulvbord, malings og diesel dunster og lednings-ender hengende rundt om. Men, etter en halvtimes frenetisk rydding og omplassering av ting fant jeg da tre sengeplasser. Og, Maryam med lys og dieselvarmere er ganske sikkert mer komfortabel enn en kald Open 40 med klumpete seilsenger. De hadde to overnattinger ombord.


Det er alltid hyggelig å få gjester.
 
Se sidene til Abby og Zac:
Abby          Video
Zac             Video
 
English:
 
When one is in a sailor's capital, one is bound to meet interesting people. And that, I did yesterday.
 
I met a young man in the lunch room here at the Hinckley yard, who introduced himself as Zac, the youngest who has sailed solo around the world. He was seventeen then, now he is eightteen and is here to help to bring his sister, Abby's, new boat back home to California. Abby is sixteen and when they have prepared her boat Wild Eyes, Abby will set her own sails for her solo voyage around the earth.

Last night I was over to the boat, an
Open 40, a real oceanracer and
probably good for 15-20 knots. They,
Abby, Zac and their father, began to
make ready to spend the night in the
boat. The boat beeing a one-man boat
and has therefore only a pipebunk
without matress, not too comfortable
in other words. The other two have to
make beds of the sails in a boat
without heat. It seemed a little
uncomfortable, so I offered them to sleep on board Maryam. Maryam is not ready for guests with her lack of floor boards, paint and diesel fumes and cable-ends hanging around. But after half an hour of frantic resettlement of things I was able to find three beds. And, Maryam with lights and diesel heaters are certainly more comfortable than a cold Open 40 with bulky sailbeds. They stayed two nights.It's always nice to have guests.

See pages for Abby and Zac:

Abby        Video
Zac           Video

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hei, om du gir meg en kommentar eller en hilsen blir jeg glad.
Hi, if you give me a comment or just a greeting I would be happy.