lørdag 8. august 2009

Færøyene - de grønne klippene vest i havet.
In english underneath.

Det første vi gjorde om morgenen var å forhale Maryam fra vår plass ved siden av Nordlysid, når det var vel utført leverte vi flasken med Bourbon vi hadde fått med fra Bergen. Denne ble ærbødig overlevert til Kaptein Birgir Enni med hilsen fra mannskapet på Endavour Challenge. Deretter meldte vi oss som kapteinens slaver for en dag.  Birgir gav oss beskjed om påmønstring klokka 15.00.

                                    
                
                                                        Al and Birgir, slavelife is GOOD!

Vi kom tilbake noen timer senere og mens skutas gjester fikk sin velkomst drink, kastet vi loss og heiste etterhvert  mesan og fokke.                                                          
Jeg ble etterhvert oppmerksom på en kar som stod med noen papirer, som han med stadig større intensitet bladde gjennom, mens han kikket på oss. Så gikk han bort til Birgir og proklarerte at "desse mennesker har inget her at gøre!". Birgir trakk pusten dypt og mens han prikket mannen på brystkassa med pekefingeren sa han: "Dette er mitt mannskap". Dermed var den saken avsluttet.
Man diskuterer ikke med Birgir Enni.

Men nå skal du høre hva som var bakgrunnen til det hele.
VIP'er, jeg vet ikke om ordet sier deg noe, men det var det vi hadde ombord. Very Important Persons som det så fint heter på engelsk. Representanter for den Danske Regjering, var de. Du forstår at sikkerhetsmannen ble litt stressa når han hadde folk ombord som ikke stod på lista hans, når folk som; sjefen av den Danske Statsbank, Finansministeren, Næringsministeren osv. var under hans beskyttelse. Men det var jo bra at det bare var fredelige seilere ombord. Ingen av oss var Danske, så de var jo aldri i noen fare. Det var vel ikke vi heller, for det er jo lenge siden danskene kunne skattelegge oss.
Nå ja, det gav interessante samtaler ombord i det minste. Jeg fikk snakket med sjefen av statsbanken, som ikke lot til å se det som en mulighet å seile til Island og Grønland med oss, men han ønsket oss lykke til.
De var vel mer fascinert av oss, enn vi var av dem.
Vi fikk i hvert fall tatt en tur på land på Nolsøy, en øy som ligger rett utenfor Torshavn, mens VIP'ene spiste middag et stykke oppi bygda
der.                                                                         I, Al and Erik under the gate of a whales jawbones

En stund senere seilte vi tilbake til Torshavn og satte VIP'ene på land uten større viderverdigheter. Og om kvelden serverte Birgir O-skjell og blåskjell suppe.    
Noe øl og dram ble det også.

Dette var bare første dagen på Færøyene, jeg skriver mer senere......Faroe Islands - the green cliffs of the ocean.

The first thing we did in the morning was to stave off Maryam from our place beside Nordlysid.
When that was well done, we delivered the bottle of Bourbon, we had carried with us from Bergen. This was respectfully handed over to Captain Birgir Enni with greetings from the crew of Endavour Challenge. Then we reported as the captain's slave for a day. Birgir commanded us to be onboard at 15.00 hours.

We came back a few hours later and while the ships guests received their welcome drinks, we cast off and hoisted the jibe and mizzen.
I became aware of a man who was standing with some papers, of which he with increased intensity looked through, as he looked at us. Then he went over to Birgir and proclaimed that "these people should not be here!". Birgir took a deep breath and while he pricked the man on his chest with his indexfinger, he said: "This is my crew". That was the end of it.
You do not discuss with Captain Birgir Enni.

I better tell you what the background of this was. VIP's, I don't know if the word mean anything to you, but that was what we had on board. Very Important Persons or Representatives of the Danish Government..
Then you can understand why the securityman was a bit stressed out, when he saw that he had people on board, who were not on his list. After all, he did have people like the Head of the Danish State Bank, Finance Minister, Minister of Commerce etc., under his protection.
It was certainly good that it was just peaceful sailors on board.  None of us were Danish, so they were never in any danger. And neither were we! ;)
At least it gave interesting talks on board. I talked with the head of the state bank, that did not seem to see it as an opportunity, to sail to Iceland and Greenland with us. But he wished us good luck.
They were probably more fascinated with us, than we were of them anyhow.

We could at least take a walk on land in Nólsoy, an island which lies just outside of Torshavn, while the VIP's enjoyed dinner a bit up in the village there.
A while later we sailed back to Torshavn and let the VIP's go ashore without as much as a scratch on any of us.

That evening, served Birgir O-shells and mussel soup. Some beer and liquor were also served.

That was only the first day on the Faroe Islands, I will write more later .........

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hei, om du gir meg en kommentar eller en hilsen blir jeg glad.
Hi, if you give me a comment or just a greeting I would be happy.